{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Waddenzee

Natura 2000-gebied Waddenzee

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Blauwe Kiekendiefjabroedenparen[0]0[0][0][0][0] 1990-0
Bontbekplevierjabroedenparen[37]4143?62[77] 1990-~
Bruine Kiekendiefjabroedenparen[44]38[31]?[36][31] 1990+-
Dwergsternjabroedenparen486329343430300435 1990++
Eiderjabroedenparen?2009???? 1990-~
Grote Sternjabroedenparen46051506389345327013351 1990--
Kleine Mantelmeeuwjabroedenparen?17207???? 1990+0
Kluutjabroedenparen[875]1613[1085][1430][1280][1685] 1990--+
Lepelaarjabroedenparen933867887858782736 1990+0
Noordse Sternjabroedenparen898852617485514431 1990-~
Strandplevierjabroedenparen[11]9[10]?[8][14] 1990-~
Velduiljabroedenparen[8][4][5][0][2][1] 19900-
Visdiefjabroedenparen180914502000180721421909 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.306724223793235921322495 1980++0
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.426873867932831421633943955135 1980+0
Blauwe Reigerneefoeragerenseiz. gem.215175162199207169 198000
Bontbekplevierjafoeragerenseiz. gem.523421153156330542854678 1980++
Bonte Strandloperjafoeragerenseiz. gem.245200240957235668229896233753244607 1980+0
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.703965401180646917738024654541 1980++~
Brandgansjaslapenseiz. max.199880201508229911232284172801158693 1980+0
Brilduikerjafoeragerenseiz. gem.927843925288 1980--
Drieteenstrandloperjafoeragerenseiz. gem.6526803871609732721810982 1980++
Eiderjafoeragerenmidwinter932995572474099513323883636458 1980--
Fuutjafoeragerenseiz. gem.155106120131102177 19800~
Goudplevierjafoeragerenseiz. gem.169191357710017197431698819432 1980+~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.152681611015002169762441823728 1980+++
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.??????
Groenpootruiterjafoeragerenseiz. gem.112512241160125512331331 19800-
Grote Mantelmeeuwneefoeragerenseiz. gem.18141272129311237961023 1980--
Grote Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.9192396 1980----
Gruttojafoeragerenseiz. gem.5841026130411968281545 1980++
Gruttojaslapenseiz. max.131061955601517751978652 1980++
Kanoetjafoeragerenseiz. gem.693295647348725484585164254154 1980+0
Kievitjafoeragerenseiz. gem.815087264612122431023314280 1980+0
Kleine Rietgansneefoeragerenseiz. gem.3492164? 1980~~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.1767320713516791 19800-
Kluutjafoeragerenseiz. gem.514843103506598563196527 198000
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.769956234487607568375147172384 1980+0
Kolgansneefoeragerenseiz. gem.296933632534351658183135 1980++
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.675862813115411651276 1980+++
Krombekstrandloperjafoeragerenseiz. max.21186961644231820902271 19800~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.124611481362131411291575 1980+++
Meerkoetneefoeragerenseiz. gem.153020461875241821762586 1980+0
Middelste Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.96476610999178 19800~
Nonnetjeneefoeragerenseiz. gem.6103122 1980--
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.809582865729693063747174 1980+~
Rosse Gruttojafoeragerenseiz. gem.690315231360663641814970172478 1980+0
Rotgansjafoeragerenseiz. gem.296162850425869243952736521497 1980+0
Rotgansjaslapenseiz. max.725687542274656618797831055605 198000
Scholeksterjafoeragerenseiz. gem.844218359782182873607708473272 1980--
Slechtvalkjafoeragerenseiz. max.915861685845 1997+-
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.151913591076114512761122 1980++
Smientjafoeragerenseiz. gem.297813167021616304044044733316 19800~
Steenloperjafoeragerenseiz. gem.412737992602352940084863 19800+
Stormmeeuwneefoeragerenseiz. gem.493423113837873243803178227952 1980+0
Toendrarietgansjaslapenseiz. max.37045851613601292781858521982 1980+~
Topperjafoeragerenseiz. gem.363170572066405951292869 1980~~
Tureluurjafoeragerenseiz. gem.139781315415497192551465014867 198000
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.123161217211399130131087410477 1980--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.434343283735595260066045 19800~
Wulpjafoeragerenseiz. gem.857267375877172813277579264690 1980+-
Zilvermeeuwneefoeragerenseiz. gem.441212870845059328113008230237 1980-0
Zilverplevierjafoeragerenseiz. gem.249962539827877264052447927817 1980+0
Zwarte Ruiterjafoeragerenseiz. gem.538617683468485590 1980--
Zwarte Sternjaslapenseiz. max.2170165010268113356603000 1991--~