{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Vlieland

Natura 2000-gebied Duinen Vlieland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Eiderjabroedenparen1025726870466770700 1990--
Eurasian Spoonbilljabroedenparen210186216161163148 1990+~
Great Cormorantjabroedenparen838957861681621627 1990++-
Hen Harrierjabroedenparen010000 1990--~
Lesser Black-backed Gulljabroedenparen425139473134341230013301 1990+-
Northern Wheatearjabroedenparen2721181616? 1990-~
Spotted Crakejabroedenparen011331 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen191716121011 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Redshankjaslapenseiz. max.170826902840383448603490 1995+~
Eurasian Spoonbilljaslapenseiz. max.254206225215298117 1995++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.7101233637787575? 1994+++
Northern Pintailjaslapenseiz. max.2782776521327942 199400
Northern Shovelerjaslapenseiz. max.16427033130245190 19940~
Pied Avocetjaslapenseiz. max.325415237970575312 1994++