{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Vlieland

Natura 2000-gebied Duinen Vlieland

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Eiderjabroedenparen726[870]466770700726 1990--
Eurasian Spoonbilljabroedenparen186216161163148236 1990+~
Great Cormorantjabroedenparen957861681621627567 1990++0
Hen Harrierjabroedenparen100000 1990--~
Lesser Black-backed Gulljabroedenparen39473134341230013301? 1990+-
Northern Wheatearjabroedenparen21[18]16[16]?[26] 19900~
Spotted Crakejabroedenparen1133[1]1 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen171612[10][11][12] 19900-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Common Redshankjaslapenseiz. max.269028403834486034902655 1995+~
Eurasian Spoonbilljaslapenseiz. max.206225215298117127 1995++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.1233637787575?471 1994+~
Northern Pintailjaslapenseiz. max.2776521327942147 199400
Northern Shovelerjaslapenseiz. max.2703313024519050 19940~
Pied Avocetjaslapenseiz. max.415237970575312200 1994++