{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ringed Ploverjabroedenparen58?10711 19900~
Hen Harrierjabroedenparen222123 1990---
Kentish Ploverjabroedenparen00?100 1990~~
Little Grebejabroedenparen1011?5?? 1990~~
Little Ternjabroedenparen121227700 1990+~
Northern Wheatearjabroedenparen?55?74?? 1990-+
Sedge Warblerjabroedenparen???208?? 1990~
Short-eared Owljabroedenparen000020 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen?323426?? 1990--
Whinchatjabroedenparen000000 1990--0