{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

Natura 2000-gebied Duinen Terschelling

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ringed Ploverjabroedenparen8?1071111 19900~
Hen Harrierjabroedenparen221233 1990--~
Kentish Ploverjabroedenparen0?1000 1990~~
Little Grebejabroedenparen[11]?5??? 1991~~
Little Ternjabroedenparen12277002 1990+~
Northern Wheatearjabroedenparen[55]?74??? 1990-~
Sedge Warblerjabroedenparen??208??? 1994+~
Short-eared Owljabroedenparen0[0]0[2][0][0] 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen323426??? 1990-~
Whinchatjabroedenparen0[0]0[0][0][0] 1990--0