{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ringed Ploverjabroedenparen[6][10][10][12][12]16 19920+
Kentish Ploverjabroedenparen[0][1]65[13]23 1990--+
Little Ternjabroedenparen05455144717 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Bar-tailed Godwitjaslapenseiz. max.138149630600??? 19950--
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.5791299071468881135992 199500
Black-throated Loonjafoeragerenseiz. gem.??????
Common Eiderjafoeragerenmidwinter6331975293764220 1980++-
Common Ringed Ploverjaslapenseiz. max.?1622141712682085? 1995++++
Common Scoterjafoeragerenmidwinter1597840361841484752470772315 1986+~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. max.8147619514756 1994~-
Dunlinjaslapenseiz. max.9029023479419517201?? 1997~~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.93154625035941740650 1995++~
Eurasian Oystercatcherjaslapenseiz. max.92062626?1425?? 1994~~
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.68043841512879153002248413005 199400
Great Black-backed Gullneefoeragerenseiz. gem.59014269501049934432 1994--
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.1146837430184111271391 1994+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?????? 1999+
Greater Scaupjafoeragerenmidwinter060002 1992-~
Grey Ploverjaslapenseiz. max.85594862?2400748? 1997~~
Little Gulljafoeragerenuur gem.109463618178 1980+-
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.2092210481854862456472745 19940~
Pied Avocetjaslapenseiz. max.?????? 1995+~
Red Knotjaslapenseiz. max.323513854???? 1997++++
Red-throated Loonjafoeragerenuur gem.81518161321 1980+-
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.5438478384245216 1994+~
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.358964521895298724181970 1994++