{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ringed Ploverjabroedenparen461091212 1990~~
Kentish Ploverjabroedenparen000323 1990-~
Little Ternjabroedenparen15054551447 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Bar-tailed Godwitjaslapenseiz. max.?138149630600?? 19950--
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.9186251227670566311080 1995~~
Black-throated Loonjafoeragerenseiz. gem.??????
Common Eiderjafoeragerenmidwinter96331975293764 1980++~
Common Ringed Ploverjaslapenseiz. max.830?1622141712682085 1995++++
Common Scoterjafoeragerenmidwinter3963115978403618414847524707 1986+~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. max.?????? 1994+~
Dunlinjaslapenseiz. max.64259029023479?17201? 1997~~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.?93154625035941740 1995++~
Eurasian Oystercatcherjaslapenseiz. max.128592062626??? 1994~~
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.15159700638409129521529322372 199400
Great Black-backed Gullneefoeragerenseiz. gem.113859814499581064944 1994--
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.560117783942918591117 1994+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?????? 1999+
Greater Scaupjafoeragerenmidwinter006000 1992--
Grey Ploverjaslapenseiz. max.?85594862??? 1997~~
Little Gulljafoeragerenuur gem.15109763517 1980+--
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.5008215020165184383855444 199400
Pied Avocetjaslapenseiz. max.?????? 1995+-
Red Knotjaslapenseiz. max.?323513854??? 1997++++
Red-throated Loonjafoeragerenuur gem.10815181613 1980+-
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.825237276374237 1994~~
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.289436986762196231082511 1994++