{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

Natura 2000-gebied Noordzeekustzone

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Common Ringed Plover ja broeden paren [10] [12] [12] 16 18 17 1998 - ++
Kentish Plover ja broeden paren 6 5 [13] 23 20 19 1990 - ++
Little Tern ja broeden paren 44 3 47 21 44 59 1990 + ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Bar-tailed Godwitjaslapenseiz. max.96306001026??2793 1995+~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.1221666968881058929921 199500
Black-throated Loonjafoeragerenseiz. gem.??????
Common Eiderjafoeragerenmidwinter3197529376422024 1980+--
Common Ringed Ploverjaslapenseiz. max.1622141712682085?1598 1995++++
Common Scoterjafoeragerenmidwinter4036184148475247077231517413 1986+~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. max.476195147564 1994----
Dunlinjaslapenseiz. max.23479419517201??? 1997~~
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.546250359417406501854 1995++~
Eurasian Oystercatcherjaslapenseiz. max.2626?1425??? 1994~~
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.375611254915300218611254119561 199400
Great Black-backed Gullneefoeragerenseiz. gem.14389611049939438759 1994--
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.8324271841109614121612 1994+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?????? 1999+
Greater Scaupjafoeragerenmidwinter600020 1992-~
Grey Ploverjaslapenseiz. max.4862?2400748?1434 1997~~
Little Gulljafoeragerenuur gem.926361716427 1980+--
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.2051418258462548427197158 199400
Pied Avocetjaslapenseiz. max.?????? 1995+
Red Knotjaslapenseiz. max.3854????4400 1997+~
Red-throated Loonjafoeragerenuur gem.151716122121 1980+-
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.39281396250223182 1994~~
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.636418812987243719353577 1994++