{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lauwersmeer

Natura 2000-gebied Lauwersmeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Arctic Ternjabroedenparen320000 1990--~
Bluethroatjabroedenparen243215208222283201 1990++0
Common Ringed Ploverjabroedenparen223131 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen675679 1990+~
Montagu's Harrierjabroedenparen000000 1990--~
Pied Avocetjabroedenparen464469192627 1990--
Ruffjabroedenparen010000 1990--~
Savi's Warblerjabroedenparen234141378963 1990++
Sedge Warblerjabroedenparen??1725??1823 199000
Short-eared Owljabroedenparen000000 1990~0
Spotted Crakejabroedenparen222243 19900~
Western Marsh Harrierjabroedenparen131616141716 1990-~
Whinchatjabroedenparen111000 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.408732452187245853704055 1980+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.?66359550976179267546? 2003+0
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.95100179162296257 19810~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.983498161411005611568 2007--
Caspian Ternjaslapenseiz. max.000000 1989---
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.285058899085 19800~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.409448583034 1980---
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.7511612411653113 1981+~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.601446457467448515 198000
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.11142182160684318191232 198000
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.2424676946 198100
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.14462??3944 2007---
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.313257384727 1981+-
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.82420501480166310162013 1980-0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.85589811451130427810 1980--
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.81812011303153019 1981~~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.13011209132012978381124 1980+0
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.208201251244541568 1980+++
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.6054878899106 1980+~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.4481692413838 1980-~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.?198831622820745135218305 2007---
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.144116381456211423372662 1980+~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?641389481074832782177 2007----
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.023000 1989---
Mallardjafoeragerenseiz. gem.1052110988311398621071 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.391409410365396415 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.11569652261655576572 198100
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.344255418447362322 19800~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.37110701007578484557 19800~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.44170261222114120 1980++
Smewjafoeragerenseiz. gem.36111064 1980+~
Spotted Redshankjafoeragerenseiz. gem.4611052667929 1981~~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.103313181411129822141657 1980+~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.1812823443013 1980--
Tundra Swanjaslapenseiz. max.?76352385062 2007----
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.344465 1989++
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.6122294245 1980++
Whooper Swanjaslapenseiz. max.???22165139 2007++