{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Groote Wielen

Natura 2000-gebied Groote Wielen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Ruffjabroedenparen000010 1990--~
Sedge Warblerjabroedenparen??[170]??? 19900
Spotted Crakejabroedenparen000000 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.900011200130509680950011300 1993+0
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.16509501530?3271223 2000++~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.826442824856 2000~--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.885992199612848301852 2000~++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.704343536638 2000+~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.48401310028706260419015100 1993++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.160615021379469 2000~~
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.101061963 2000~~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.759082997981 2000~+