{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Groote Wielen

Natura 2000-gebied Groote Wielen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Ruffjabroedenparen[0]00100 1990--~
Sedge Warblerjabroedenparen?[170]?[177][172][142] 19980~
Spotted Crakejabroedenparen00000[2] 1992~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.112001305096809500113001500 19930--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.9501530?3271223600 2000++~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.644282485644 2000---
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.9921996128483018521963 2000~++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.434353663838 2000+0
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.13100287062604190151005500 1993++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.615021379469323 2000~~
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.10619634 2000~~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.908299798142 2000~~