{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Spotted Crakejabroedenparen000000Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.?3302831420313782971429935 1999~~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.383289??? 2000--~
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.548456435342288299 2000--
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.194418321661259410423087 2003~~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.300643444522777763505246 2000+++
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.3111120116113? 2000-~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.9822815792108122 2000++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.?23576175528566916311934 1999+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.217220265356369470 1980+++
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.296348158264259498 2000-~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.738454406875 2000~+
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.?418343061716?? 1999----
Ruffjaslapenseiz. max.26871098303011866991443 1994++~
Smewjafoeragerenseiz. gem.29323622188 2000--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.12821652173513851037678 2000----