{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Spotted Crakejabroedenparen[0][0][0][0][0][0]Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.331663153430879307583014024831 1999~~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.3188???21 2000---
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.461435357301305274 2000--
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.212318132596106530311076 2003--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.433945137757637252956115 2000+++
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.10014112109?54 2000-~
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.2271579210712193 2000++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.2289117725862490761115715312 1999+~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.219263350363465608 1980+++
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.346145233239456276 2000-~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.845441707760 2000~+
Pink-footed Goosejaslapenseiz. max.391942981713??1581 1999----
Ruffjaslapenseiz. max.1096299411816941444635 1994++-
Smewjafoeragerenseiz. gem.3236231888 2000--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.1644171613661017652374 2000----