{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Alde Feanen

Natura 2000-gebied Alde Feanen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen000000 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen131010162121 1990+++
Great Cormorantjabroedenparen284289327322303230 1990--
Purple Heronjabroedenparen000000 1990--0
Ruffjabroedenparen100000 1990-~
Savi's Warblerjabroedenparen8090???? 1990+
Sedge Warblerjabroedenparen?{694}???? 1990-
Spotted Crakejabroedenparen110100 1990-~
Western Marsh Harrierjabroedenparen1010???11 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.229835773747337630664560 1980+++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.?1840042350?2840029790 2004++
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.1015142210? 1994--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.288051654385444042766038 1994~++
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.87101077 1993----
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.149342254111121112 199300
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.17058541879231526182397 1993-~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.214257241333344340 1993++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.382627426345 19930+
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.144214779746309931573 19800-
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.?971417686?1106213820 2011~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.49252468675215961812 1980+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?552609??785 2011~
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.11112122246 199300
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.1141151148872189 19930~
Smewjafoeragerenseiz. gem.373629351310 1993--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.35120523995136157 1993---