{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Alde Feanen

Natura 2000-gebied Alde Feanen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Ternjabroedenparen000000 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen[9][10][16][21][21][25] 1990+++
Great Cormorantjabroedenparen289327322303230277 1990--
Purple Heronjabroedenparen000000 1990--0
Ruffjabroedenparen[0][0][0][0][0][0] 1990-~
Savi's Warblerjabroedenparen[105]??{134}?? 2008++
Sedge Warblerjabroedenparen[691]??{833}?? 1999+0
Spotted Crakejabroedenparen[2]0[1][0][0][0] 1990--~
Western Marsh Harrierjabroedenparen[9]???[11][12] 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.357837613376306645755092 1980+++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.1840042350?291482979014374 2004~~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.5142210?2 1994--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.51654384443942756037905 1994~~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.71010778 1993----
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.343257111122113281 199300
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.8481878230826132390863 1993-~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.256241335346346355 1993++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.262641634542 19930+
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.147796963099315683324 19800~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.971417686?108571382017673 2011~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.51567174115841792936 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.552605??785554 2011-
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.1121222465 199300
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.1151158872189125 19930~
Smewjafoeragerenseiz. gem.362935131013 1993--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.20524396136158187 1993--