{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Deelen

Natura 2000-gebied Deelen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen016134230 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen112223 1990~~
Purple Heronjabroedenparen91413101311 1990+~
Sedge Warblerjabroedenparen??????1990
Western Marsh Harrierjabroedenparen435444 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.?6850120016250226025000 1999+~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.1567395141126127 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.746252839455260249 2000--
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.299154183338271335 2000+++
Great Egretjaslapenseiz. max.233133?111123253 2003++++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.?1982010820139401895016000 1999+~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.102099410549141210911 1997++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?1380903165016001420 2012++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.13391256107354236 2000++
Smewjafoeragerenseiz. gem.14131014128 2000--