{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Deelen

Natura 2000-gebied Deelen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen13423000 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen222344 1992~~
Purple Heronjabroedenparen131013111917 1990++
Sedge Warblerjabroedenparen???199?? 2003~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen544444 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.685012001625022602500010600 1999+~
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.739514012612743 2000--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.252838452260249183 2000----
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.154183341271335242 2000+++
Great Egretjaslapenseiz. max.133?111123253120 2003++++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.198201082013940189501600037000 1999++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.99410528931210911657 1997+0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.1380903165016001420? 2012++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.91256107354236142 2000+~
Smewjafoeragerenseiz. gem.1310141284 2000--