{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Ruffjabroedenparen452101 1990~~
Whinchatjabroedenparen1?00?0 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.917269153278845294 19800~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.????70004500
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.202175197260217322 2002-~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.529447300354596400 1980--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.????137807060 2010++