{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

Natura 2000-gebied Van Oordt's Mersken

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Ruffjabroedenparen[5]2[1]0[1][0] 1990--
Whinchatjabroedenparen?0[0]?[0][0] 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.268151268815292567 19800~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.???700045005411 2010+
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.174198260220322121 2002--~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.447295345549400574 1980--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.???13780706014001 2010++