{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Corn Crakejabroedenparen201000 1992-~
Sedge Warblerjabroedenparen453[657][532][761]786[708] 2006++++
Spotted Crakejabroedenparen60101031 1997~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.517579528671762843 1980++++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.28032185??14443111 2006++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.185260186199111291 2000--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.16056741253151011981459 19800~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.67759983??69095952 2006---
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.210146343629086 2000--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.197152137115207463 2000-0
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.213036424834 2000~+