{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

Natura 2000-gebied Leekstermeergebied

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Corn Crakejabroedenparen010000 1992-~
Sedge Warblerjabroedenparen[657][532][761]786[708]1022 2006+++
Spotted Crakejabroedenparen01010312 1997~-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.5795276677588421133 1980++++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.2412??14443111958 2006++~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.254186199111291376 2000--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.67412531510119714581438 19800~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.9673??690959525549 2006--
Mew Gullneefoeragerenseiz. gem.14634362908589 2000--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.151136114206462154 2000----
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.303742483338 2000~~