{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Fochteloërveen

Natura 2000-gebied Fochteloërveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black-necked Grebejabroedenparen19?[2]0[0][1] 1990---
European Stonechatjabroedenparen[100][85][100][150][125][115] 199300
Spotted Crakejabroedenparen??[1][0][1][0] 19900--
Whinchatjabroedenparen[60][60][60][65][65][70] 1990+-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.15311668584612 2000----
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.10512370357555417106278406 1993++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.252519223011 2000~~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.764024199155459864237319535 19930++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.0526002 1993-~
Whooper Swanjaslapenseiz. max.?109627 1993-~