{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Fochteloërveen

Natura 2000-gebied Fochteloërveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black-necked Grebejabroedenparen82019?20 19900~
European Stonechatjabroedenparen1009510085100150 1993+
Spotted Crakejabroedenparen?10??10 1990~~
Whinchatjabroedenparen[85]7060606065 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.2803664021696958 2000----
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.61061045010532372457675434 1993++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.19583228?25 20000~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.11194185417671242991578510053 19930++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.01505260 1993~~
Whooper Swanjaslapenseiz. max.2032?1096 1993-~