{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Woodpeckerjabroedenparen212320212122 199000
Eurasian Wryneckjabroedenparen91320202734 1990++++
European Honey Buzzardjabroedenparen1077??? 1990+~
European Stonechatjabroedenparen270260250260280334 1990+++
Little Grebejabroedenparen445150474053 1990++
Northern Wheatearjabroedenparen354240305555 1990--
Red-backed Shrikejabroedenparen465068677275 1990++++
Whinchatjabroedenparen162228252526 19900~
Woodlarkjabroedenparen125140140135135170 1990+0