{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Dwingelderveld

Natura 2000-gebied Dwingelderveld

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black-necked Grebejabroedenparen363512181511 19900~
Black Woodpeckerjabroedenparen91112121012 1990-~
European Stonechatjabroedenparen179211223204234252 1990+++
Little Grebejabroedenparen9310189958478 1990++
Northern Wheatearjabroedenparen233237 1990--~
Whinchatjabroedenparen283234272426 19900~
Woodlarkjabroedenparen6975818791112 1990++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.110199175107102136 20000+
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.78631061687268 2000~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.13201313834 2000++
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.7200520078001100048005200 1993+~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.1476002 1993----