{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Bargerveen

Natura 2000-gebied Bargerveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black-necked Grebejabroedenparen17172991729 1990++-
Bluethroatjabroedenparen196146163224213172 1990+0
Common Snipejabroedenparen16159488 1990-~
European Nightjarjabroedenparen363834404035 1990+0
European Stonechatjabroedenparen130107132155151110 1990+0
Hen Harrierjabroedenparen000000 19900~
Red-backed Shrikejabroedenparen5151567696? 1990-+
Short-eared Owljabroedenparen000000 199000
Spotted Crakejabroedenparen012010 1990--~
Whinchatjabroedenparen323356 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.79492429970 2000----
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.304162208249144195 2000+0
Mallardneefoeragerenseiz. gem.10531742951967541800 2000--
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.774202 2000---
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.201034101312 200000
Taiga Bean Gooseneeslapenseiz. max.000000 1995--0
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.277203902840736354752497922204 2003~~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.1518402215317 2003~~