{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Bargerveen

Natura 2000-gebied Bargerveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black-necked Grebejabroedenparen30151717299 1990++--
Bluethroatjabroedenparen214211196146163224 1990++
Common Snipejabroedenparen1316161594 1990-~
European Nightjarjabroedenparen414236383440 1990++
European Stonechatjabroedenparen127135130107132155 1990+0
Hen Harrierjabroedenparen010000 19900~
Red-backed Shrikejabroedenparen456051515676 1990-~
Short-eared Owljabroedenparen000000 199000
Spotted Crakejabroedenparen010120 1990--~
Whinchatjabroedenparen003233 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.5710079492428 2000----
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.110175304162208239 2000+~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.1975217110531742951962 200000
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.547742 2000--
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.71220103410 200000
Taiga Bean Gooseneeslapenseiz. max.000000 1995--0
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.294164500027720390284073635475 2003++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.252031518402215 2003~~