{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Bargerveen

Natura 2000-gebied Bargerveen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-necked Grebejabroedenparen[15]171729917 1990++--
Bluethroatjabroedenparen[211]196146163224213 1990+0
Common Snipejabroedenparen[16]1615948 1990-~
European Nightjarjabroedenparen[42]3638344040 1990+~
European Stonechatjabroedenparen[135]130107132155151 1990+0
Hen Harrierjabroedenparen100000 19900~
Red-backed Shrikejabroedenparen605151567696 1990-0
Short-eared Owljabroedenparen000000 199000
Spotted Crakejabroedenparen[1]01201 1990--~
Whinchatjabroedenparen[0]32335 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.100794924299 2000----
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.175304162208243144 2000+0
Mallardneefoeragerenseiz. gem.217110531742951965541 2000--
Northern Pintailneefoeragerenseiz. gem.477420 2000----
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.122010341013 200000
Taiga Bean Gooseneeslapenseiz. max.000000 1995--0
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.450002772039028407363547524979 2003++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.20315184022153 2003~~