{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied De Wieden

Natura 2000-gebied De Wieden

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen110132114119119103 19900~
Common Kingfisherjabroedenparen26201841017 1990+~
Common Snipejabroedenparen?270??262? 199000
Corn Crakejabroedenparen100001 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen252020172326 1990+~
Great Cormorantjabroedenparen396271422353391449 1990--
Great Reed Warblerjabroedenparen001015 1990--~
Purple Heronjabroedenparen11711076130108157 1990+~
Savi's Warblerjabroedenparen?275??277? 1990+-
Sedge Warblerjabroedenparen?2545??2624? 1990-
Spotted Crakejabroedenparen800062 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen171321161217 19900~
Whinchatjabroedenparen100100 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.288401129212159355 1980++~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.197?9914 1994--
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.239138120234324239 1994-+
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.996743639397454461 19940--
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.908998674043 19940--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.534434594353274269 1994--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.2123483597411 1994~-
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.216204289213305230 1997+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.455527670484795831 2012~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.744545333746 1994--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.290036472770330722091869 1980+-
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.124382018832650224802873113738 2012~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.212610151068163614921476 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.4789971659126625126266457 2012~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.786561558442439395 1994---
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.197252213230248184 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.447934463394315394 19940~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.?4148234526 19970~
Pink-footed Gooseneefoeragerenseiz. gem.00?0?0 1980~-
Smewjafoeragerenseiz. gem.31303715117 1994----
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.522540459413328312 19940-
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.?0?0?0 1980--~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.201310619 2012~
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.211433 19980~