{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen636755394429 1990~~
Corn Crakejabroedenparen210427 1990~~
Eurasian Bitternjabroedenparen012134 1990~~
Great Reed Warblerjabroedenparen000001 1990~~
Spotted Crakejabroedenparen000000 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.1310181433 1994----
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.??????
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.164237212213192210 1994-0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.329302258337227148 1994--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.102238610101? 1994~++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.1544191066246 1994++++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.19748276896466911200 1981+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.418597204357201950 199400
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.03100? 1994--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.3496810 1994-+
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.??11?? 1980----