{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen553944294739 19900~
Corn Crakejabroedenparen04[2][7]41 19900~
Eurasian Bitternjabroedenparen21[3][4]5[6] 19900++
Great Reed Warblerjabroedenparen0[0][0]100 1993~~
Spotted Crakejabroedenparen00[0][0]11 1995~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.1814364344 1994--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.?????320
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.212212192209201191 1994-0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.262343230155198501 1994--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.10312110?82134 1994~++
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.21108635163185 1994++++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.710666710123410971380 1981+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.222379215981586287 199400
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.100?1658 1994+++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.96810915 1994-++
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.21???? 1980----