{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-necked Grebejabroedenparen431132 1990---Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Common Cranejaslapenseiz. max.300407524 1986~~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.9900376752658086131108882 1993+++