{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zwarte Meer

Natura 2000-gebied Zwarte Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Bitternjabroedenparen444579 1990~~
Great Reed Warblerjabroedenparen312425192129 1990-~
Purple Heronjabroedenparen102121 1990--~
Savi's Warblerjabroedenparen97?110?96? 1990+~
Sedge Warblerjabroedenparen384?430?303? 19900
Spotted Crakejabroedenparen0102?? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.488?412364759519 2009~
Black Ternjafoeragerenseiz. gem.71218855 1986----
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.894358374679 1987--
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.116815081470103710491607 1987+0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.011710 1987-~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.8582132513546 19870--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.667384?566508287 1987++-
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.7286271124141612051199 1987++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.265134138279366420 1987+0
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.917886728794 1987+0
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.429274?18340166 19870--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.131010919401091976837 1987++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??????
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.217526795586605408 1987+++
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.10?023 1987~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.6612141116 1987--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.1266932189189912331567 1987+0
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.??????
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.00?000 1987--~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.??????