{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zwarte Meer

Natura 2000-gebied Zwarte Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Bitternjabroedenparen445798 1990~~
Great Reed Warblerjabroedenparen242519212922 1990-~
Purple Heronjabroedenparen021211 1990--~
Savi's Warblerjabroedenparen?110?96?? 1999+~
Sedge Warblerjabroedenparen?430?303?? 1999~-
Spotted Crakejabroedenparen102354 1990~++Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.?415367761522235 2009--
Black Ternjafoeragerenseiz. gem.121985510 1986----
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.435637467930 1987--
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.150814471037104916071243 1987+0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.117101 1987-~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.8213551354637 19870--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.384520566508287122 1987+--
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.62711291416120511991231 1987++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.134137279366420235 1987+0
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.788272879466 1987+~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.274?1834016648 1987---
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.10919281091976837674 1987+0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.46042051248033921956967 1989++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.526800586605408350 1987++~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.0?0230 1987~~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.61214111614 1987-0
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.9321852899123315671062 1987+0
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.??????
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.0?0000 1987--~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.??????