{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Bitternjabroedenparen121032 1990~~
Great Reed Warblerjabroedenparen16121181013 1990---
Spotted Crakejabroedenparen??0?0? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.607504644582398488 19830-
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.5641?4320 1985~--
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.8001245550125000 2009--
Caspian Ternjaslapenseiz. max.71000016 1989~~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.373337374332 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.2481161338480111 1980---
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.188020261826113214541528 1980+0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.21516525 1987+-
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.116113194735554 1984+--
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.1247124580112361160879 1984++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.516303310589723553 1980++~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.2151????? 2008~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.245252222219234249 1980+0
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.18463?1233123 19800--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.17291801117213891185994 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.???500?
Mallardneefoeragerenseiz. gem.1732149313389871040776 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.569546604608553368 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.377449652554397239 1983+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.1840?496131 1985+~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.1361983511 1985+~
Pied Avocetneefoeragerenseiz. gem.1244730 1995~--
Smewjafoeragerenseiz. gem.154?743 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.254020623881129119872481 19800~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.?1666????
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.11??0? 1980--
Tundra Swanjaslapenseiz. max.??????
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.222343 1998+0