{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

Natura 2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Eurasian Bitternjabroedenparen103232 1990~~
Great Reed Warblerjabroedenparen1181013159 1990--
Spotted Crakejabroedenparen0?[0]??[0] 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.653582398488489585 1983+-
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.?4320213 1985~-
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.550125055025700250 2009~~
Caspian Ternjaslapenseiz. max.00016212 19890~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.383743324951 1980-~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.136868011469122 1980--
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.182811321454152912601081 1980+-
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.16525622 1987++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.21073555443125 1984+-
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.799123911608819801505 1984++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.309590723554519496 1980++~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?1454?1161?? 2008----
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.215219234249216258 1980+0
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.?1193120211 1980---
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.?1257613062?23225? 20110
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.1151138811859937561126 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?500?200?
Mallardneefoeragerenseiz. gem.13059901040777514451 1980---
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.603608553368221257 1980+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.646558397241161603 1983+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.?5061323339 1985+~
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.19835111124 1985+~
Pied Avocetneefoeragerenseiz. gem.473000 1995~--
Smewjafoeragerenseiz. gem.?74346 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.368412921987248020981859 19800~
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.?1416????
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.??0?00 1980--
Tundra Swanjaslapenseiz. max.??????
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.234322 199800