{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Eurasian Bitternjabroedenparen[2]1[5][4][4][4] 19900~
Great Reed Warblerjabroedenparen[8]6[10][17][12][15] 1990--Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.227531312 1980--
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.538052845529 1980+-
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.213318222017 1980--
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.393338121875255342252927 1980+~
Common Shelduckneefoeragerenseiz. gem.989271715671 1980+-
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.191011449614463101241583213989 1980++0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.455421 1980+--
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.62143137714228 19800-
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.166422111439347247398 1980---
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.6??8?13 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.337243359461324317 1980++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.838347407347345347 1980+-
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.556422453576553436 1980+0
Great Egretjaslapenseiz. max.??304?642275 2003+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.13415561264852716732 1980++~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.1604108813171300853717 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.363327073101258030352608 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.218701270141144136 19800~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.29330020036179178 1980++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.21302910109 1980--
Red-crested Pochardjafoeragerenseiz. gem.435148325530 1980++-
Smewjafoeragerenseiz. gem.273418251613 1980+-
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.10354111727416711979455851 1980++~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.597129923368292262 1980++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.363672891276109716271235 19800~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.10116421715129 1980+~