{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Bitternjabroedenparen632154 19900~
Great Reed Warblerjabroedenparen169861017 1990---Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.112075313 1980--
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.1345384528456 1980+~
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.292133192220 19800-
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.352539383947184825534160 1980+~
Common Shelduckneefoeragerenseiz. gem.1019892717256 1980+-
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.145581912214446144131013215767 1980++0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.?45542 1980+--
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.137621491427750 198000
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.2846167422941452347247 1980---
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.316??8? 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.344342253366464326 1980++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.576838343405348344 1980+-
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.623557422453576553 1980+0
Great Egretjaslapenseiz. max.522??308?648 2003++++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.114513395541259851715 1980++~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.13571603109313161300852 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.276736342698310525803038 1980++~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.435218724267141144 198000
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.38829330419836179 1980++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.262131301010 1980--
Red-crested Pochardjafoeragerenseiz. gem.754353483256 1980++~
Smewjafoeragerenseiz. gem.442735182516 1980+-
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.89741035811057734271187877 1980++~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.571597129622768287 1980++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.460736527322127710991629 19800~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.75101164217151 1980+++