{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Eurasian Bittern ja broeden paren 1 [5] [4] [4] [4] [6] 1990 0 ~
Great Reed Warbler ja broeden paren 6 [10] [17] [12] [15] [18] 1990 - ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.72313105 1980--
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.855284553053 1980+-
Common Merganserjafoeragerenseiz. gem.341822201649 19800~
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.371318872554420329182564 1980+~
Common Shelduckneefoeragerenseiz. gem.907171566866 1980+-
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.146881450610114157951375412204 1980++0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.55421? 1980+--
Eurasian Tealneefoeragerenseiz. gem.140133683830100 19800~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.21281439347247321424 1980---
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.?248?1296 1980++~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.238358459324300541 1980++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.352410349346344613 1980++~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.422454577553457579 1980+0
Great Egretjaslapenseiz. max.?368?658312396 2003+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.56712728537176361072 1980++~
Mallardneefoeragerenseiz. gem.108313171301852730766 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.271431062581303725602486 1980++0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.720277141146133742 198000
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.29220536181178235 1980++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.292710101025 1980-~
Red-crested Pochardjafoeragerenseiz. gem.504832553316 1980++--
Smewjafoeragerenseiz. gem.34182516139 19800--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.1126375077123797459246443 1980++~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.130424668298262329 1980++
Tundra Swanjaslapenseiz. max.738212931099164212352440 19800~
Whooper Swanneefoeragerenseiz. gem.1652271522981 1980++~