{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

Natura 2000-gebied Veluwerandmeren

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Grote Karekietjabroedenparen[8]6[10][17][12][15] 1990--
Roerdompjabroedenparen[2]1[5][4][4][4] 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.352410349346344613 1980++~
Aalscholverjaslapenseiz. max.??????
Bergeendneefoeragerenseiz. gem.907171566866 1980+-
Brilduikerjafoeragerenseiz. gem.855284553053 1980+-
Fuutjafoeragerenseiz. gem.422454577553457579 1980+0
Goudplevierneefoeragerenseiz. gem.?248?1296 1980++~
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.56712728537176361072 1980++~
Grote Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.341822201649 19800~
Grote Zilverreigerjaslapenseiz. max.?368?658312396 2003+++
Gruttoneefoeragerenseiz. gem.72313105 1980--
Kievitneefoeragerenseiz. gem.720277141146133742 198000
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.130424668298262329 1980++
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.738212931099164212352440 19800~
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.271431062581303725602486 1980++0
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.238358459324300541 1980++~
Krooneendjafoeragerenseiz. gem.504832553316 1980++--
Kuifeendjafoeragerenseiz. gem.1126375077123797459246443 1980++~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.55421? 1980+--
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.146881450610114157951375412204 1980++0
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.34182516139 19800--
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.29220536181178235 1980++~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.292710101025 1980-~
Smientjaslapenseiz. gem.21281439347247321424 1980---
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.371318872554420329182564 1980+~
Wilde Eendneefoeragerenseiz. gem.108313171301852730766 1980--
Wilde Zwaanneefoeragerenseiz. gem.1652271522981 1980++~
Wintertalingneefoeragerenseiz. gem.140133683830100 19800~