{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Bluethroatjabroedenparen227302214195272? 1990-~
Eurasian Bitternjabroedenparen1211101222 1990---
Eurasian Spoonbilljabroedenparen15721556280 1990~~
Great Cormorantjabroedenparen1559189919251099932100 1990-~
Great Egretjabroedenparen1712401801427198 1990+++
Great Reed Warblerjabroedenparen000000 199000
Hen Harrierjabroedenparen000000 1990--~
Little Bitternjabroedenparen000000 19900~
Little Egretjabroedenparen000000 19900~
Little Grebejabroedenparen647000 1990~~
Savi's Warblerjabroedenparen344360485469493? 19900~
Sedge Warblerjabroedenparen6613266176209? 1990-~
Spotted Crakejabroedenparen192681500 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen626470533640 1990+0Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.690331973962422182475325 1980++++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.1858312559452910952650025499 2011~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.38216099112225 1983-~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.??????
Common Pochardjaslapenseiz. max.65979995106901312011817995 1994+~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.81846810999240 19800+
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.403172294217 1980++--
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.182824401620196836226938 1980++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.5702283530683584755 1980+~
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.5481142123113671295 1981++~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.162134514280216174 1980++~
Great Egretjafoeragerenseiz. gem.140115109825390 1980++~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.34107791283333 1980--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.17813227318765550951749625347 2011~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.466448484715557842294195 1980-0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.44235671639090362704112676 2011++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.210416023827943601475 1980++~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.111491312854 1980-~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.230188678757516521811 1980++~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.1712326156357 1980++++
Ruffjaslapenseiz. max.157160551281975 1983~~
Smewjaslapenseiz. max.26696412407 1994---
Tufted Duckjaslapenseiz. max.167071830077102060018380180 1994~~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.1010024 1980+~
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.5585610 1989++
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.456546 19800~
Whooper Swanjaslapenseiz. max.1282114232 2012~