{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Bluethroatjabroedenparen[214]195[272][675][661][594] 1990-~
Eurasian Bitternjabroedenparen1012221117 1990--
Eurasian Spoonbilljabroedenparen155628000 1990~--
Great Cormorantjabroedenparen192510999321007575 1990~~
Great Egretjabroedenparen18014271987989 1990++--
Great Reed Warblerjabroedenparen000000 19900~
Hen Harrierjabroedenparen000000 1990--~
Little Bitternjabroedenparen[0]000[0]1 19900~
Little Egretjabroedenparen000003 1990~~
Little Grebejabroedenparen[9]00022 1990~--
Savi's Warblerjabroedenparen[485]469[493][832][717][682] 19900~
Sedge Warblerjabroedenparen[66]176[209][1127][738][704] 1990-~
Spotted Crakejabroedenparen8150012 1990---
Western Marsh Harrierjabroedenparen705336404947 19900-



Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.319739624221824753254131 1980++++
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.1255945291089665002549912306 2011~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.216099112225218 1983-~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.120225675102512501570 1983-~
Common Pochardjaslapenseiz. max.99951069013120118179954380 1994+~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.846810999240281 19800++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.317229421739 1980++-
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.244016201968362269383801 1980++++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.22835306835847551652 1980+~
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.1142123113671295542 1981++~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.134514280216174300 1980++~
Great Egretjafoeragerenseiz. gem.11510982539066 1980++~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.107791283333161 1980--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.22775876555083175182536969742 2011~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.484847155578422941952548 1980-~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.57916390903527038126716714 2011+
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.160238279436014753118 1980++~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.149131285417 1980-~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.886787575165218113069 1980+++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.12326156357129 1980++++
Ruffjaslapenseiz. max.160551281975355 1983~~
Smewjaslapenseiz. max.69641240716 1994---
Tufted Duckjaslapenseiz. max.18300771020600183801806200 1994~~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.100240 1980+~
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.58561012 1989++
Whooper Swanjafoeragerenseiz. gem.565463 19800~
Whooper Swanjaslapenseiz. max.8211423232 2012~