{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjabroedenparen18991925109993210075 1990-~
Blauwborstjabroedenparen302[214]195[272][675][661] 1990-~
Blauwe Kiekendiefjabroedenparen000000 1990---
Bruine Kiekendiefjabroedenparen647053364049 19900-
Dodaarsjabroedenparen[4][7]0002 1990~--
Grote Karekietjabroedenparen000000 1990~~
Grote Zilverreigerjabroedenparen240180142719879 1990++-
Kleine Zilverreigerjabroedenparen000000 1990~~
Lepelaarjabroedenparen7215562800 1990~~
Porseleinhoenjabroedenparen26815001 1990---
Rietzangerjabroedenparen132[66]176[209][1127][738] 1990-~
Roerdompjabroedenparen1110122211 1990---
Snorjabroedenparen360[485]469[493][832][717] 19900~
Woudaapjabroedenparen0[0]000[0] 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Bergeendjafoeragerenseiz. gem.846810999240281 19800++
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.319739624221824753254131 1980++++
Brandgansjaslapenseiz. max.1255945291089665002549912306 2011~
Goudplevierneefoeragerenseiz. gem.1142123113671295542 1981++~
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.484847155578422941952548 1980-~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.57916390903527038126716714 2011+
Grote Zilverreigerjafoeragerenseiz. gem.11510982539066 1980++~
Gruttojafoeragerenseiz. gem.216099112225218 1983-~
Gruttojaslapenseiz. max.120225675102512501570 1983-~
Kemphaanjaslapenseiz. max.160551281975355 1983~~
Kievitneefoeragerenseiz. gem.160238279436014753118 1980++~
Kleine Zwaanneefoeragerenseiz. gem.100240 1980+~
Kluutjafoeragerenseiz. gem.12326156357129 1980++++
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.107791283333161 1980--
Kolgansjaslapenseiz. max.22775876555083175182536969742 2011~
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.134514280216174300 1980++~
Kuifeendjaslapenseiz. max.18300771020600183801806200 1994~~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.317229421739 1980++-
Nonnetjejaslapenseiz. max.69641240716 1994---
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.149131285417 1980-~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.886787575165218113069 1980+++
Smientjaslapenseiz. gem.22835306835847551652 1980+~
Tafeleendjaslapenseiz. max.99951069013120118179954380 1994+~
Wilde Zwaanjafoeragerenseiz. gem.565463 19800~
Wilde Zwaanjaslapenseiz. max.8211423232 2012~
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.244016201968362269383801 1980++++
Zeearendjafoeragerenseiz. max.58561012 1989++