{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Spoonbilljabroedenparen000000 1990~0
Great Cormorantjabroedenparen426656653640525395 1990----Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.212154152369240168 1980++~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.556740 1996--~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.???110100 2011~
Common Pochardjaslapenseiz. gem.43011618025738116 1997+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.212524 1995--~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.244369398387344262 1995+~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.435370409704799825 1995++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?688891145216? 2011~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.3688714 19970~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.9418110812813496 19950~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.218401 1995--++
Smewjaslapenseiz. gem.466354 1995+-
Tufted Duckjaslapenseiz. max.535266916328316071184 1997~~