{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

Natura 2000-gebied Lepelaarplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Spoonbilljabroedenparen000000 1990~0
Great Cormorantjabroedenparen610426656653640525 1990----Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.118212154152369240 1980++~
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.3355674 1996--+
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.????110
Common Pochardjaslapenseiz. gem.15543011618025738 1997+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.221252 1995--~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.177244369398387344 1995++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.637435370409704798 1995++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.55?688891145216 2011~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.436887 1997-~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.20194181108128134 19950+
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.121840 1995--+
Smewjaslapenseiz. gem.546635 1995++-
Tufted Duckjaslapenseiz. max.26953526691632831607 1997~~