{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Eilandspolder

Natura 2000-gebied Eilandspolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Sedge Warblerjabroedenparen[205]??185?? 1990+-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.628581862552?748 2000++~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.145169121113136138 2000---
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.112322 2000~~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.303835321936 2000---
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.622555284911482044564730 200000
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.6336034910313822 2001~~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.1298624768595737668 2001++~
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.13941222320205512707 2000~~