{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Bitternjabroedenparen?54??? 1990~~
Ruffjabroedenparen0000?? 1990--~
Sedge Warblerjabroedenparen?302???? 1990-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.1631103779395916702003 1980++++
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.286524972302214210832513 1996+~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.354229784360298036484227 19800-
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.5061657185104 1980+++
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.281217512000216919271632 1980+++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.13777631302567821588 19800-
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.1823231815118 19800+