{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Natura 2000-gebied Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Kemphaanjabroedenparen[0][0]??[0]0 1992--~
Rietzangerjabroedenparen?????817 19940~
Roerdompjabroedenparen4????7 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Brandgansneefoeragerenseiz. gem.1070821987169920351216 1980++++
Grauwe Gansneefoeragerenseiz. gem.175920072176193316411980 1980++~
Gruttojaslapenseiz. max.248623212140108525162902 1996+~
Kievitneefoeragerenseiz. gem.7621301563820580608 19800-
Krakeendneefoeragerenseiz. gem.62657185104127 1980+++
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.2424191612087 19800++
Smientjaslapenseiz. gem.297643582977364742314802 198000