{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Polder Zeevang

Natura 2000-gebied Polder Zeevang

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.327721883158309722482340 1980++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.5546889081504722851 2000~~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.579550456490454321 2000--
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.130275200332136170 20000~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.188731933016566165751218317966 20000+
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.66717486158947601124 200000
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.290322471810273426581219 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.182124262164226316322164 1980++~
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.229028101550177322652576 200000
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.1121?0 1980-~