{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Polder Zeevang

Natura 2000-gebied Polder Zeevang

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.201629323205211330862994 1980++++
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.106316325526869061482 2000~~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.648648579554458494 2000--
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.202321130274199332 2000~+
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.164381845318883193431657916562 2000++
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.15879936691753618898 200000
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.300152242903224818112751 1980++~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.200922621789239621322223 1980+++
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.336540322316284515711811 200000
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.311121 1980~~