{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Naardermeer

Natura 2000-gebied Naardermeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen000000 1990-~
Great Cormorantjabroedenparen679656584650390261 1990----
Great Reed Warblerjabroedenparen[0][0][0]0[0][0] 1990--0
Purple Heronjabroedenparen101638610511176 1990++
Savi's Warblerjabroedenparen???69?? 19900+Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.900453766513361856106301 1993++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.5253963145603402891 1993+~