{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black Ternjabroedenparen292016??19 1990~~
Common Kingfisherjabroedenparen[24][5][15][18][9]? 1990+~
Eurasian Bitternjabroedenparen[2][4]???6 19900~
Great Reed Warblerjabroedenparen131212[14]15[13] 1992--
Little Bitternjabroedenparen[0][0][1][1]?[3] 1990~~
Purple Heronjabroedenparen626564666260 1990+~
Savi's Warblerjabroedenparen?????? 2010++
Sedge Warblerjabroedenparen?????? 2010+~
Spotted Crakejabroedenparen1[3][4][3][9]? 1992~+Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.249244240246263271 2000+0
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.119933342946250527123891 200000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.269298506637485583 2000+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?3233342302743092017~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.158814471573171617021545 1980++~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.159614391851158615721597 1980++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.375925333828293333452378 1980++~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.1081301011008467 1980+-
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.591267294311390429 199400
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.324363585265278572 2000++++
Smewjafoeragerenseiz. gem.171827173537 2000++