{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

Natura 2000-gebied Duinen Goeree & Kwade Hoek

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Kentish Ploverjabroedenparen536376 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.473370303495333171 1991+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.700035004000410070003000 1999--~
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.991311191250 1990---
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.12750103185138169 19900-
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.111626315414047 199000
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.233465525887642323 1990++
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.21401029144215096311662 19890~
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.498475672539530548 1990+0
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.504500532124013201130 198900
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.3235241006259 1989+++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.6632241068472215275 199000
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.233034512333 1990++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.6852238692349 1988-~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.17169142217 1990-~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.2742266314873155 19890-
Greylag Goosejaslapenseiz. max.15075200100200600 2012~
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.211201206270136309 1990+0
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.1295018031114224 1989--
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.17122336164 1989~~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.138136168200281179 19900~
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.259236232627275479 1990++++