{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Black Ternjabroedenparen565829392613 19900~
Purple Heronjabroedenparen216200142162150180 1990+++
Savi's Warblerjabroedenparen161616193111 2004~~
Spotted Crakejabroedenparen200100 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. max.297549352176157019561076 1996~-
Gadwalljafoeragerenseiz. max.1304051231297566 1988++-
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.960651695703798580 1982++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. max.17510353229493226 1988++++