{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Black Ternjabroedenparen395658293926 1990~~
Purple Heronjabroedenparen137216200142162167 1990+++
Savi's Warblerjabroedenparen131616161931 1990~~
Spotted Crakejabroedenparen020010 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. max.430029754935233715701956 19960-
Gadwalljafoeragerenseiz. max.16213040512312975 1988++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.707957648692699791 1982++~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. max.2717510353229493 1988++++