{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Haringvliet

Natura 2000-gebied Haringvliet

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Bluethroatjabroedenparen?{329}???? 1990~
Common Ringed Ploverjabroedenparen221240 19900~
Common Ternjabroedenparen671701638663645585 19900~
Kentish Ploverjabroedenparen001000 1990-0
Little Ternjabroedenparen9264103022 1990+~
Mediterranean Gulljabroedenparen945241613879809482 1990~~
Pied Avocetjabroedenparen?5647957872 19900~
Sandwich Ternjabroedenparen185822743174258328662920 1990~~
Sedge Warblerjabroedenparen?{788}???? 1990+
Western Marsh Harrierjabroedenparen181919201921 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.11595981676278254112839940 1980+-
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.281173759128867250144348629693 2010~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.162814492392196222612119 1980+0
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.1141142245147 19800-
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.??????
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.1421349719315282 1980--~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.54168467190810121258 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.5275552273908534538010241 1980+++
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.126139127141167168 1980-0
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.???43024961
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.7610897104134125 1980++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.432842842560297442433555 1980++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.535762514799484077935354 1980+0
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.16729820440267669 1980--
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.421439774730374474088269 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.744629398612882678 1980+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?????279
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.374349400518608827 1980+++
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.0032000 1980--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.2411264210258131 19800-
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.312829494046250427472066 2010-
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.523849335387695465806506 1980+0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.519792786165772082875315 2011~
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.000000 1987~--
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Mallardjafoeragerenseiz. gem.345337514112447945704920 1980-0
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.120113871795191118123535 1980++++
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.211620411832211115931718 1980+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.122163169390295146 1980++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.496794280914756698 1980++
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.11107586 1990+-
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.844031709786 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.269334384349360234264160 1980++
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.10?110 1980---
Tundra Swanjaslapenseiz. max.62218230 1980---
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.113233 19940~