{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Haringvliet

Natura 2000-gebied Haringvliet

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Bluethroatjabroedenparen?[355]???? 199600
Common Ringed Ploverjabroedenparen124203 19900~
Common Ternjabroedenparen638663645585589602 1990--
Kentish Ploverjabroedenparen100000 1990-0
Little Ternjabroedenparen41030226520 1990+~
Mediterranean Gulljabroedenparen1613879809482661319 1990~~
Pied Avocetjabroedenparen4795781147494 1990-~
Sandwich Ternjabroedenparen317425832866292020143420 1990~~
Sedge Warblerjabroedenparen?[1900]???? 1996++
Western Marsh Harrierjabroedenparen[19][20][19][21]?? 1990-~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.7600819911218984770746216 1980+-
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.211461757835760235602157626669 2010--
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.234819342232208320342725 1980+0
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.412345442927 19800-
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.185210130320?? 2010--
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.981931558218673 1980--~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.6759051004125311281045 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.7406851353771022853836238 1980++
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.12714216916993174 1980-0
Eurasian Curlewjaslapenseiz. max.??????
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.97112149134122128 1980++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.257429984268354341963090 1980+~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.477548667823535931693570 1980+~
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.20541868175525191 1980-~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.478338087503834637653521 1980++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.399608885682829527 1980+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.404518610830631503 1980+++
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.3600013 1980-~
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.3297581246341 1980---
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.39922473266818806556? 2010~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.517066706261621872626506 1980+0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.634269908178554473285233 2011~
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.000000 19870~
Lesser White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.777446 1980++-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.414845474649497543102265 1980--
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.175818581718340125562510 1980++++
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.179220931577169421322035 1980+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.170389295146142103 1980+~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.273905749689526379 1980+~
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.748544 1990+-
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.286692787696 198000
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.434536143434416443933127 1980++
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.?110?? 1980---
Tundra Swanjaslapenseiz. max.15822000 1980---
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.323323 19940+