{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.785469528359832456019437 1980+++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.866893874684389128 1980+--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.52144941122452 1980---
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.1471143810556609531752 19800~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.591468631725826982 1980+++
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.312843324249 1986++-
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.624510244651171304 1980---
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.1481814107 1989+-