{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

Natura 2000-gebied Oudeland van Strijen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.8371833756109447100448180 1980++~
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.872682386125742584 1980+--
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.92108224972123 1980--
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.105466095217521897753 19800~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.634727829984968917 1980++~
Lesser White-fronted Goosejafoeragerenseiz. max.433242494344 1986+-
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.227628157280516360 1980---
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.1814107714 1989+~