{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Hollands Diep

Natura 2000-gebied Hollands Diep

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Spoonbilljabroedenparen1041004746117104 1990++0
Pied Avocetjabroedenparen4350211900 1990++-Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.10287681462453369 1980+~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.??2573???
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.315312407479605658 1980+~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.363125254146 1980+++
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.32928643913016069 19800--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.7336629087126 1980+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.6398907126251211848 1980+++
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.59152564032024268 19800-
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.????84671222 2011--
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.312024533134327833883111 1980+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??4282?29484127 2011-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.1482765863585635677 1980--
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.172017011706147318051787 1980++