{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Biesbosch

Natura 2000-gebied Biesbosch

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Aalscholverjabroedenparen000963 1990~~
Blauwborstjabroedenparen[721]??388?? 1990--
Bruine Kiekendiefjabroedenparen[21][21][23]20[18][17] 1990-~
IJsvogeljabroedenparen[25][22][18]45[34]? 1990+0
Porseleinhoenjabroedenparen[6][1][16]7[1][0] 1990~~
Rietzangerjabroedenparen[1190]??1168?? 1990+0
Roerdompjabroedenparen8101219[19][21] 1990+++
Snorjabroedenparen[51][73][52]105[85][94] 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Aalscholverjafoeragerenseiz. gem.541479523725430528 198000
Aalscholverjaslapenseiz. max.632753482836514609 2012~
Bergeendneefoeragerenseiz. gem.244172214239234313 1980++
Brandgansjafoeragerenseiz. gem.1446?10411619949774 1980++~
Brandgansjaslapenseiz. max.273121724136781278760062608 1999~~
Fuutjafoeragerenseiz. gem.11769968371048779944 1980++
Grauwe Gansjafoeragerenseiz. gem.334424372595294220482941 1980+~
Grauwe Gansjaslapenseiz. max.60221172196397250877812308 2012~
Grote Zaagbekjafoeragerenseiz. gem.1866762705875 19800~
Grote Zilverreigerjafoeragerenseiz. gem.248121?13243103 1980++~
Grote Zilverreigerjaslapenseiz. max.80512465851210264 2004~~
Gruttojafoeragerenseiz. gem.175?115200196317 19800~
Gruttojaslapenseiz. max.9501517418?1341430 2010~
Kievitneefoeragerenseiz. gem.314211041152856852893 19800~
Kleine Zwaanjafoeragerenseiz. gem.4????5 1980~~
Kleine Zwaanjaslapenseiz. max.314153717839996199 2011-
Knobbelzwaanneefoeragerenseiz. gem.1085930990114811861349 1980+++
Kokmeeuwneefoeragerenseiz. gem.142220311994198626414590 1980++
Kolgansjafoeragerenseiz. gem.840606365430267506 1980---
Kolgansjaslapenseiz. max.443538932924053441451975639263 199900
Krakeendjafoeragerenseiz. gem.526946654010627060205894 1980++++
Kuifeendjafoeragerenseiz. gem.796688056521664977766623 1980+~
Lepelaarjafoeragerenseiz. gem.15786891204865 1994+~
Meerkoetjafoeragerenseiz. gem.677265667892725358586498 1980+~
Nonnetjejafoeragerenseiz. gem.98??181837 1980+~
Pijlstaartjafoeragerenseiz. gem.435226252262175220 1980+~
Slobeendjafoeragerenseiz. gem.1202??676261397 1980+~
Smientjaslapenseiz. gem.464924962183312312342604 1980+-
Tafeleendjafoeragerenseiz. gem.27514413318616387 1980-~
Visarendjafoeragerenseiz. max.11116121513 1998++
Wilde Eendjafoeragerenseiz. gem.258020682184201713531530 1980--
Wintertalingjafoeragerenseiz. gem.573033802622421636304809 1980++
Zeearendjafoeragerenseiz. max.561012714 1989++++