{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Voordelta

Natura 2000-gebied Voordelta

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.116200192291150223 19870++
Common Eiderjafoeragerenmidwinter40647172215251265 1980++-
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.10213363988473 1988--
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.10127410819115888 1987+~
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.231187182345390169 1987-0
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.1358219711816584 19870~
Common Scoterjafoeragerenmidwinter188326382294212126 1986~~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.805899132616851545931 1987+++
Common Ternjafoeragerenseiz. gem.??????
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.6931498227223641194723 19870+
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.149422752055253028262634 1987+++
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.353633103635556450345210 1987+++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.516077768163 1987++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.264242640270273277 19870++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.168230104836492417 19870~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.988339104114104 1987+~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.675754681793459478 198700
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.122148689381100 19870~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.017200 1987----
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.936959322302367 1988++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??????
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.130193350329495174 19870~
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.1821101699 1987++~
Little Gulljafoeragerenuur gem.1008121306 1981+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.415425496402319237 1987++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.63515913112192 1987++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.87172155253194169 19870++
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.272235174281199228 1987++
Red Knotneefoeragerenseiz. gem.6219964820154 1987~~
Red-throated Loonjafoeragerenuur gem.524579 1980++
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.145140120195133179 1989+++
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.91915511670252117121052 1987++++
Sandwich Ternjafoeragerenseiz. gem.??????
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.159356213268230149 1987++~