{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Voordelta

Natura 2000-gebied Voordelta

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.200192291150223122 19870+
Common Eiderjafoeragerenmidwinter47172215251265521 1980++~
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.1336398847462 1988--
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.27410919115888238 1987+~
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.187182345390169153 1987--
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.8119711816584112 19870~
Common Scoterjafoeragerenmidwinter3263822942121262471 1986~~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.899132416841543930706 1987+++
Common Ternjafoeragerenseiz. gem.??????
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.1501226223601193720825 19870+
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.227520562539282626372227 1987+++
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.332136295588503352164496 1987+++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.597777826383 1987++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.242642270274278376 19870++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.22898837493418440 1987+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.8339104114104103 1987+~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.745682796459477449 198700
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.14868938110047 19870~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.182001 1987----
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.6959322302367327 1988++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.24814013295231028672 1986++~
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.192351329495174282 19870+
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.2110169913 1987++~
Little Gulljafoeragerenuur gem.01114213832 1981+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.428497403320237175 1987++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.516013112192182 1987+++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.172155253194169230 1987+++
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.234174281199228367 1987++
Red Knotneefoeragerenseiz. gem.21996482015469 1987~~
Red-throated Loonjafoeragerenuur gem.355798 1980++
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.142123195132179161 1989+++
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.157116742521171210531076 1987++++
Sandwich Ternjafoeragerenseiz. gem.??????
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.356214268229148306 1987++~