{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Voordelta

Natura 2000-gebied Voordelta

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.191294150225122366 19870+
Common Eiderjafoeragerenmidwinter172215251265521830 1980++~
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.639884746253 1988--
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.1081911598924099 1987+~
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.183345390169153215 1987-~
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.19711816584112401 19870~
Common Scoterjafoeragerenmidwinter3822942121262471597 1986~~
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.1327168015439317041016 1987++
Common Ternjafoeragerenseiz. gem.??????
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.2273236111947308251704 19870+
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.206025482826264022261664 1987++
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.362856065030521944943314 1987++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.7677826483102 1987++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.646269275284377500 1987+++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.102837496422432501 1987+~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.39104115106104104 1987+~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.684801459477448479 198700
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.68938110047109 19870~
Greater Scaupjafoeragerenseiz. gem.820010 1987----
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.59322302367331361 1988++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.137132952310286821087 1986++~
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.354330495176282320 19870+
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.1016991310 1987++~
Little Gulljafoeragerenuur gem.121827463424 1981+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.497404315235172252 1987++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.5913112494187126 1987++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.155253194169228179 19870+
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.174281199229367196 1987++
Red Knotneefoeragerenseiz. gem.9648201546913 198700
Red-throated Loonjafoeragerenuur gem.5579813 1980++
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.128195132179161175 1989++
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.167425281712105410761469 1987++++
Sandwich Ternjafoeragerenseiz. gem.??????
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.213268230150309106 1987++~