{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ringed Ploverjabroedenparen102000 1990--~
Common Ternjabroedenparen311421171839662 1990-~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen100939911212694 1990++++
Kentish Ploverjabroedenparen222100 1990--~
Little Ternjabroedenparen033000 1990--~
Mediterranean Gulljabroedenparen102453000 1990~~
Pied Avocetjabroedenparen127155120104108177 1990--~
Western Marsh Harrierjabroedenparen2???32 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.192121132084221323842087 1980++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.103261140277636007137189366 1980++
Black-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.7915151415 19800~
Black-tailed Godwitjaslapenseiz. max.??????
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.454619282712 1980---
Brant Goosejaslapenseiz. max.1309672766720130139 1980--
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.472563524500496621 1982+0
Common Pochardjafoeragerenseiz. gem.8531338103811669791211 1987+++
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.152422251623 1980-~
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.27873113 1980---
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.7987928148408481120 1980++
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.66928645672181761014713647 1987++++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.965939465347 1980++~
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.314630499224328318 19800~
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.12941703966669289297 1980---
European Golden Ploverneefoeragerenseiz. gem.362199461232387 19800--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.302308386373410302 198000
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.175925701620234724713266 1981++++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.135113571046124716491394 1980+++
Great Cormorantjaslapenseiz. max.??????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.136616741585114012061935 1986+++
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.388233642934387344313690 1980++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.821557294522??? 1999-~
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.222214 19820-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.287937533087290935592910 198000
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.110713191108116017031584 1980++++
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.80410205941206422599 1980+-
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.142235306185362230 1980++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.37252216545985581009 1980++
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.744744 199500
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.961101188677138 19800~
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.326248138132183223 1980+++
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.578473667012640371286976 1987++0
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.5171418229 1983~~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.143172135149151121 1980+~
Western Ospreyjafoeragerenseiz. max.311122 199800