{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Grevelingen

Natura 2000-gebied Grevelingen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ringed Ploverjabroedenparen114991115 1990---
Common Ternjabroedenparen527525725692787726 1990+~
Kentish Ploverjabroedenparen364852365454 19900~
Little Ternjabroedenparen112122162217277254 1990++~
Pied Avocetjabroedenparen173137195243150154 19900-
Sandwich Ternjabroedenparen20003500110 1990~~
Western Marsh Harrierjabroedenparen??16??? 1990+~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.386835283219303427692449 1987+0
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.234921604014489168762638017416 2010~
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.3773911621 1987-~
Black-necked Grebejafoeragerenseiz. gem.653310326143164108 1987---
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.250421822949246527092521 1987+0
Brant Goosejaslapenseiz. max.743360547242683966695515 1980+0
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.165115114124124179 1987---
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.98104111175134140 1987+0
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.50351251025363 198700
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.109317642358206132112965 1987++++
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.9641499777700835629 1987+~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.51550569553012841295 19870-
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.748926652761928785 1987++
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.268270221284332312 1987-0
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.312310363140 1987++-
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.469695563636721567 1987++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.244725112592330323432838 19870-
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.20712140171114181526817 19870~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.111133134312178236 1987++~
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.2362595144243621030 19870+
Great Cormorantjaslapenseiz. max.951464634772581472 2008~~
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.223223162115148406 1987---
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.447213116822873 19870~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.185621291784182528682555 1987+++
Greylag Goosejaslapenseiz. max.589445697411??? 2009~
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.156266416114117246 1987++
Horned Grebejafoeragerenseiz. gem.422001 19870--
Kentish Ploverjafoeragerenseiz. gem.151815151822 19870~
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.118411811 1987++-
Little Grebejafoeragerenseiz. gem.724841537549 1987+--
Mallardjafoeragerenseiz. gem.220921632382274720212220 198700
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.158102127124152171 1987-0
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.258627881380146912541836 1987+~
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.93114195227256280 1987++++
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.4114482164186178 1987++
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.141010111110 1990+0
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.568566638087 198700
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.1402101675011558841479 19870-
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.211723322634 1987-~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.48135323147 1987~~
Tundra Swanjaslapenseiz. max.307147372238161103 1980+~