{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veerse Meer

Natura 2000-gebied Veerse Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Eurasian Spoonbilljabroedenparen1700000 1990+--
Great Cormorantjabroedenparen21821221918514094 1990--
Lesser Black-backed Gulljabroedenparen54413524601058 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.683360415423285310 19870-
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.??????
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.2483638317383204 1987-~
Brant Goosejaslapenseiz. max.123717686621834490732 19800~
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.1158379928290 1987---
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.167913831747181920731914 1987-~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.2611182767 1987++--
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.12936071177783960684 1987~--
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.594180195468650267 19870~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.466378728767 1987++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.147118137145168164 198700
Great Cormorantjaslapenseiz. max.???306??
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.278400370303219444 1987+0
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.350480518603586543 1991++0
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.101612151512 1987++~
Little Grebejafoeragerenseiz. gem.7538831017563 1987--
Mallardjafoeragerenseiz. gem.131597710831050866905 1987--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.101614751272111716041687 198700
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.121631241012 19870~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.292747212122 1987-+
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.435638494227 1987--
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.378324270332450505 19870+
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.228191213235232257 1987-+
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.?0?000 1987----
Tundra Swanjaslapenseiz. max.?414?28 1980----