{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Veerse Meer

Natura 2000-gebied Veerse Meer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Eurasian Spoonbilljabroedenparen000000 19900--
Great Cormorantjabroedenparen21918514094104? 19900~
Lesser Black-backed Gulljabroedenparen2460105842 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.422402266287378240 19870-
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.??????
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.8217282165242170 1987-~
Brant Goosejaslapenseiz. max.6581834379101812421231 19800~
Common Goldeneyejafoeragerenseiz. gem.789282908781 1987---
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.165117251965181621331899 1987-~
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.18266669 1987++--
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.11777839606831938499 1987--
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.194467648266289567 19870~
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.777085659263 1987++
Great Cormorantjafoeragerenseiz. gem.139147170166148136 198700
Great Cormorantjaslapenseiz. max.?306????
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.370303220446389558 1987+~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??????
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.532612598521503445 1991++-
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.121615121612 1987++~
Little Grebejafoeragerenseiz. gem.829974623944 1987--
Mallardjafoeragerenseiz. gem.10541022841875869690 1987--
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.12611107159416698192361 198700
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.312310112923 19870~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.472221222447 19870++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.374840262921 1987--
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.272333453507473526 1987+0
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.209233230256276234 1987-+
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.000000 1987----
Tundra Swanjaslapenseiz. max.1402705 1980----