{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Zoommeer

Natura 2000-gebied Zoommeer

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ternjabroedenparen003250 1990-~
Kentish Ploverjabroedenparen001200 1990--~
Mediterranean Gulljabroedenparen000000 1990~0
Pied Avocetjabroedenparen018972618 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Brant Goosejafoeragerenseiz. gem.281333135512 1986--
Brant Goosejaslapenseiz. max.??????
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.3947999214191 1987-+
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.16281089818197716962015 1987+++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.114522402110325 1987--
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.31332175 1987----
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.468342251372344311 1987+++
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.1259810878130166 19870++
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.140218190 1988~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.558301332330588317 1988++~
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??????
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.4291382 1986---
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.1092797341332 1987-~
Pied Avocetjafoeragerenseiz. max.127650618152 1987-~
Tufted Duckjafoeragerenseiz. gem.274334472509576558 1987+0
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.100021 1987-~