{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Bluethroatjabroedenparen??[340]??? 1990~
Common Ringed Ploverjabroedenparen[6]1419895 1990+-
Common Ternjabroedenparen1087854652680408555 19900~
Kentish Ploverjabroedenparen[8]191492419 1990-~
Little Ternjabroedenparen1011811080245 1990~~
Mediterranean Gulljabroedenparen11051613059021402647 1990++~
Pied Avocetjabroedenparen?19820010419492 1990+-
Sandwich Ternjabroedenparen210024722045215126503450 1990~-
Western Marsh Harrierjabroedenparen202328232626 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.229325833450353128953021 1987++++
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.448558508789629463 1987--
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.139132220156243188 1987+0
Common Greenshankjafoeragerenseiz. gem.444164402870 19870-
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.660513793763707838 198700
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.212254427355275350 1987--
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.5448761577378451117239116 1987++
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.11565666710596125521185810554 198700
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.334631373667373937783516 1987+0
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.660264606510690175929930 1987++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.153169161206217164 1987++++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.11871086174311401204852 1987++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.676666098884554545224339 19870-
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.74180206143114110 1987----
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.??????
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.6064689168103 1987+++
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.445352417751 1987-0
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.722392274224118166 1987--
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.91071165815406480877446792 2009~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.523758627206532154805375 1987+-
Greylag Goosejaslapenseiz. max.?????? 2009++
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.141515441485156513521481 19870-
Kentish Ploverjafoeragerenseiz. gem.2845412 1987----
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.797885565645 1987++-
Mallardjafoeragerenseiz. gem.557255226870532266494597 1987--
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.168926471356141810331521 19870-
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.84881079510611423588 19870~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.7817215114186160 1987++
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.131216131416 1990+0
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.408394589543628450 1987+0
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.1061091212 1987-~
Red Knotjafoeragerenseiz. gem.37425714718941160887 198700
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.128142203236183215 1987-0
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.538619114014181274978 1987+~
Spotted Redshankjafoeragerenseiz. gem.698558384658 1987---
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.184256694168690 1987++++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.??00?0 1987~-
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.232121 1989++