{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Bluethroat ja broeden paren [340] ? ? ? ? ? 1991 0 ~
Common Ringed Plover ja broeden paren 8 9 5 7 2 4 1990 0 ~
Common Tern ja broeden paren 650 378 555 636 623 705 1990 - ~
Kentish Plover ja broeden paren 9 24 19 12 7 4 1990 - ~
Little Tern ja broeden paren 0 24 5 75 64 79 1990 ~ ~
Mediterranean Gull ja broeden paren 902 1402 647 269 1161 2195 1990 ++ ~
Pied Avocet ja broeden paren 104 194 92 98 74 63 1990 + 0
Sandwich Tern ja broeden paren 2151 2650 3450 110 600 1031 1990 ~ --
Western Marsh Harrier ja broeden paren [23] [26] [26] [24] [25] [25] 1997 0 ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.349835482906302634793143 1987+++
Bar-tailed Godwitjafoeragerenseiz. gem.508787628462796481 1987--
Black-tailed Godwitneefoeragerenseiz. gem.214153234183210304 1987+~
Common Greenshankjafoeragerenseiz. gem.644028709551 1987+0
Common Redshankjafoeragerenseiz. gem.792764708835824871 198700
Common Ringed Ploverjafoeragerenseiz. gem.424357275352353612 1987--
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.7738845611712911968618800 1987++
Dunlinjafoeragerenseiz. gem.105741255311823105821677013206 198700
Eurasian Curlewjafoeragerenseiz. gem.366437413776352134363522 1987+0
Eurasian Oystercatcherjafoeragerenseiz. gem.649269047572995288179875 1987++
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.163208220166209180 1987+++
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.17431140120984910161273 1987++
Eurasian Wigeonjafoeragerenseiz. gem.889155524523433969267590 198700
European Golden Ploverjafoeragerenseiz. gem.209145115111197330 1987--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.159020752019202422443341
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.709268103145169 1987++++
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.524177525283 1987-+
Greater White-fronted Goosejafoeragerenseiz. gem.27522411616694132 1987---
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.15133468875057082165288555 2009~~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.720852685396528957124909 1987+-
Greylag Goosejaslapenseiz. max.??????
Grey Ploverjafoeragerenseiz. gem.148315631350148115741449 198700
Kentish Ploverjafoeragerenseiz. gem.4541285 1987----
Little Egretjafoeragerenseiz. gem.855756456667 1987++~
Mallardjafoeragerenseiz. gem.685853146653461145825006 1987--
Northern Lapwingjafoeragerenseiz. gem.135714191036152510832317 19870-
Northern Pintailjafoeragerenseiz. gem.796106314185886731005 19870~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.15614585157143179 1987++
Peregrine Falconjafoeragerenseiz. max.161314161211 1990+0
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.585541625451393520 198700
Red-breasted Merganserjafoeragerenseiz. gem.10912121116 1987-+
Red Knotjafoeragerenseiz. gem.147589611628881154832 198700
Ruddy Turnstonejafoeragerenseiz. gem.217242186223241317 19870+
Sanderlingjafoeragerenseiz. gem.11781414126797513481661 1987+~
Spotted Redshankjafoeragerenseiz. gem.583846587059 1987--
Tundra Bean Gooseneefoeragerenseiz. gem.704168690170210 1987++++
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.00?010 1987~~
White-tailed Eaglejafoeragerenseiz. max.212123 1989++