{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markiezaat

Natura 2000-gebied Markiezaat

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Ringed Ploverjabroedenparen000202 1990-~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen156189170279125161 1990+++
Kentish Ploverjabroedenparen010455 1990--~
Little Grebejabroedenparen????431990+--
Pied Avocetjabroedenparen02017652 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.12713023922223493 1985++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.131015846216406313693737 2011~
Black-necked Grebejafoeragerenseiz. gem.9??6?2 1986-~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.721579???? 1987++~
Common Ringed Ploverjaslapenseiz. max.1515146046220 1994--
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.70578453254118 19830~
Dunlinjaslapenseiz. max.95059003270300011206350 1994~~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.960976?425?394 1985---
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.130111132144103113 1999+0
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.644554283411656536 198600
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.534412534293276379 1983---
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.419365300307412214 1986+~
Great Cormorantjaslapenseiz. max.4441801785060 1994---
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.73645849?48 1983-0
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.374338364326542444 1985++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.103314851631312115693407 2010~
Grey Ploverjaslapenseiz. max.850235106057501840 1994~~
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.16024212911687117 1986+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.519170280195289257 1986--
Northern Pintailjaslapenseiz. max.569850524337123158 19940~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.174126166276293584 1983+++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.101097139 1986----
Red Knotjaslapenseiz. max.04031510345 1994~~
Spotted Redshankjaslapenseiz. max.4330010 1994--~
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.2942132737 1985+--