{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Markiezaat

Natura 2000-gebied Markiezaat

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
Common Ringed Ploverjabroedenparen100020 1990--~
Eurasian Spoonbilljabroedenparen162156189170279125 1990++++
Kentish Ploverjabroedenparen201045 1990--~
Little Grebejabroedenparen?????01990
Pied Avocetjabroedenparen70201765 1990--~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Goosejafoeragerenseiz. gem.213132132244219235 1985++~
Barnacle Goosejaslapenseiz. max.197313211599627140321384 2011~
Black-necked Grebejafoeragerenseiz. gem.228??8? 1986~~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.723?628??? 1987++~
Common Ringed Ploverjaslapenseiz. max.531515146046 1994----
Common Shelduckjafoeragerenseiz. gem.8073608755259 1983-0
Dunlinjaslapenseiz. max.40009505900327030001120 1994~~
Eurasian Cootjafoeragerenseiz. gem.103110241023?451? 1985---
Eurasian Spoonbilljafoeragerenseiz. gem.?131111131143101 1999+0
Eurasian Tealjafoeragerenseiz. gem.462683565298407675 198600
Eurasian Wigeonjaslapenseiz. gem.900514401519293271 1983---
Gadwalljafoeragerenseiz. gem.349434373312310429 1986+0
Great Cormorantjaslapenseiz. max.4044418017850 1994--
Great Crested Grebejafoeragerenseiz. gem.7680706352? 1983-~
Greylag Goosejafoeragerenseiz. gem.376367329353320553 1985++0
Greylag Goosejaslapenseiz. max.345710331485163131211569 2010~
Grey Ploverjaslapenseiz. max.80085023510605750 1994~-
Mute Swanneefoeragerenseiz. gem.12115823712810989 1986+~
Northern Lapwingneefoeragerenseiz. gem.295524174284194294 1986--
Northern Pintailjaslapenseiz. max.539569850524337123 19940~
Northern Shovelerjafoeragerenseiz. gem.76145108142269278 1983++
Pied Avocetjafoeragerenseiz. gem.?1715??? 1986---
Red Knotjaslapenseiz. max.104031510 1994--~
Spotted Redshankjaslapenseiz. max.743300 1994---
Tundra Swanjafoeragerenseiz. gem.30294213274 1985+--