{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen

Natura 2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2008
European Stonechatjabroedenparen?????[40] 199000
Little Grebejabroedenparen??1614915 1990Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.302822111616 20000~
Taiga Bean Goosejaslapenseiz. max.14020200 1993--~
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.000000 19800--