{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & Beuven

Natura 2000-gebied Strabrechtse Heide & Beuven

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Eurasian Bitternjabroedenparen5[2]1012 19900~
Little Bitternjabroedenparen0[0]0000 19900~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2009
Common Cranejaslapenseiz. max.230112451111127 1984~~