{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel

Natura 2000-gebied Deurnsche Peel & Mariapeel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2012
Bluethroat ja broeden paren 188 ? ? ? ? ? 1990 ~ ~
European Nightjar ja broeden paren 48 ? ? ? ? ? 1990 ++ ++
European Stonechat ja broeden paren 131 ? ? ? ? ? 1990 ~ ~
Little Grebe ja broeden paren 17 ? ? ? ? ? 1990 ~ ~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Cranejaslapenseiz. max.124640110102450140 1987++++
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.????1037811664 2013++
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.????5203123 1997++