{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Groote Peel

Natura 2000-gebied Groote Peel

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Broedvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2011
Black-necked Grebejabroedenparen001022 1990--~
Bluethroatjabroedenparen???162?217 19940+
European Stonechatjabroedenparen?????157 1994+0
Little Grebejabroedenparen535327303637 1991+~
Spotted Crakejabroedenparen1101?0 1990~~Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2010
Common Cranejaslapenseiz. max.553213243 1980~~
Greater White-fronted Goosejaslapenseiz. max.??10508500?8174 1993+~
Taiga Bean Goosejaslapenseiz. max.000000
Tundra Bean Goosejaslapenseiz. max.??45008075114004180 1993+0