{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Natura 2000-gebied Bruine Bank

Natura 2000-gebied Bruine Bank

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Common Murrejafoeragerenseiz. max.605890403176599751918810045
Great Black-backed Gulljafoeragerenseiz. max.3503501191516311491077
Great Skuajafoeragerenseiz. max.616161000
Little Gulljafoeragerenseiz. max.266133441000
Northern Gannetjafoeragerenseiz. max.909900111113261097509
Razorbilljafoeragerenseiz. max.291363343672476026429603