{# we don't need all the field data so we strip it with extra filters #}
Begrenzing Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

Overig - watervogelmonitoringgebied Midden-Limburgse Maasplassen

De onderstaande cijfers geven per soort informatie over de status, aantallen en trends in het gebied. Alle cijfers zijn ontleend aan de Meetnetten Broedvogels, Watervogels en Slaapplaatsen, die door Sovon Vogelonderzoek Nederland in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring worden georganiseerd. Ze zijn vrij te gebruiken, mits wordt verwezen naar de bron die onder de tabellen en grafieken staat en www.sovon.nl.

Winter- en trekvogels

Soort Geb. doel Functie Aantal in 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 Trend Start trend Trend sinds start Trend sinds 2007
Barnacle Gooseneefoeragerenseiz. gem.303311257277357237 1980++~
Black-headed Gullneefoeragerenseiz. gem.12101350925144010841324 19800~
Common Pochardneefoeragerenseiz. gem.206158119957558 1980----
Eurasian Cootneefoeragerenseiz. gem.247222201928165816141519 19800-
Eurasian Wigeonneeslapenseiz. gem.812838784812553448 1980+--
European Herring Gullneefoeragerenseiz. gem.461585990109102 1980--
Gadwallneefoeragerenseiz. gem.279293298271417315 1980++~
Great Cormorantneefoeragerenseiz. gem.461446447705540445 1980++~
Great Crested Grebeneefoeragerenseiz. gem.510473391355388387 1980+~
Greater White-fronted Gooseneefoeragerenseiz. gem.242330701692179521251879 1980++~
Greylag Gooseneefoeragerenseiz. gem.248324842020212825471996 1980++0
Mallardneefoeragerenseiz. gem.1304139012611019980745 1980--
Northern Shovelerneefoeragerenseiz. gem.403637322328 1980+~
Tufted Duckneefoeragerenseiz. gem.1013733738475610468 1980+--
Tundra Swanneefoeragerenseiz. gem.000000 1980----